La Càtedra UNESCO de Direcció Universitària (CUDU) té com a missió impulsar la innovació, la qualitat i el compromís social de les institucions d'educació superior mitjançant el desenvolupament del talent de les persones en l'àmbit de la direcció i la gestió, a través del debat, la formació, l'assessorament i la creació de coneixement científic. La CUDU treballa per a ser un referent internacional en el desenvolupament de les institucions d'educació superior, tant en països en desenvolupament com desenvolupats.